Saffier

Vernieuwen met zorg

Vernieuwen met zorg

Bij Saffier in Den Haag wordt hard gewerkt aan een vernieuwend leef,- woon,- en behandelconcept dat toekomstbestendig is. Een concept waarbij de bewoner meer eigen regie en verantwoordelijkheid behoudt en de zorgondersteuning wordt geleverd op basis van de behoefte van de bewoner. We werken aan een concept waarbij zorg, wonen en behandeling gescheiden worden op een voor iedereen betaalbare manier, ook in de toekomst! In mei 2015 is gestart met een pilot op de locaties Nolenshaghe en Domus Nostra in samenwerking met o.a. TNO en het Ministerie van VWS. Op deze website kun je de ontwikkelingen volgen.